header_lov

Om ng6

 

Vi er 3 selvstændige og uafhængige advokatfirmaer, som har fælles kontor, og yder juridisk bistand inden for hovedsageligt strafferet og udlændingeret.

Vores kontor blev grundlagt i 2010 ud fra et ønske om at etablere et specialistkontor, hvor såvel klienter som advokater kan drage fordel af, at stor viden og mange års erfaringer samles på ét sted.

Som klient hos ng6advokater får du rådgivning, som

  • er på højeste faglige niveau
  • er personlig og direkte
  • giver dig overblik og realistiske forventninger til din sags udfald

Samvirkets cvr.nr. er 32927505

Læs mere om vores advokater på medarbejdersiden

 


 

I henhold til vedtægt for Det Danske Advokatsamfund skal vi oplyse, at

  • vi er beskikkede som advokater af Justitsministeriet
  • vi er medlemmer af Advokatsamfundet
  • vi ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting medmindre dette aftales med klienten
  • vi hver især har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Forsikringerne er tegnet i CNA Insurance Company (Europe) S.A.

I henhold til Forbrugerklagelovens § 4, stk. 2 skal vi oplyse, at klager kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan se Advokatnævnets hjemmeside her.