jens

+45 3312 1812      jbp@ng6.dk    

Jens Bruhn-Petersen

Advokat (H)

+45 3312 1812      jbp@ng6.dk

Jens Bruhn-Petersen


Jens Bruhn-Petersen

 

Hovedarbejdsområder


  • Strafferet
  • Udlændingeret

 

Baggrund


  • Født 1958
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet 1985
  • Advokat 1988
  • Møderet for Højesteret 2021
  • Beneficeret 2001
  • UNHCR (FN’s Flygtningehøjkommisariat), Bangkok, Thailand 1988-1990
  • Siden 1992 undervist i asylret for blandt andre UNHCR, Flygtningenævnet, Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp
  • Modtager af Advokatsamfundets Hæderspris 2017

 

 

Kontakt


 

Sekretær


 

 

Yderligere info


Jens Bruhn-Petersen Advokatfirma ApS, cvr.nr. 16973637

Jens Bruhn-Petersen Advokatfirma ApS har bankkonti i Danske Bank:

Klientkonto: 4180 4777576704

Erhvervskonto: 4180 0010752515

Advokat Jens Bruhn-Petersen har udarbejdet retningslinier for håndteringen af persondata. Retningslinierne findes i PDF-format her

 


I tilfælde af en banks konkurs har indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.