jacob_kiil

+45 4033 0639      jk@ng6.dk    

Jacob Kiil

Advokat (H)

+45 4033 0639      jk@ng6.dk

Jakob Kiil


Jacob Kiil

Hovedarbejdsområder


 • Strafferet
 • Familieret
 • Erstatningsret

Baggrund


 • Født 1968
 • Cand.jur. fra Københavns Universitet 1991
 • Advokat 1994
 • Møderet for Landsret 1994
 • Møderet for Højesteret 1999
 • Beneficeret 2001
 • Medlem af Patientskadeankenævnet 2006-2014
 • Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Beneficerede Advokater i København 2001-2012

Kontakt


 

Sekretær


 

 

Yderligere info


Advokatfirma Jacob Kiil, cvr.nr. 30252101

Advokatfirmaet Jacob Kiil har bankkonti i Danske Bank:

Klientkonto: 3001 3001775871

Erhvervskonto: 3001 3001775863

Advokat Jacob Kiil har udarbejdet retningslinier for håndteringen af persondata. Retningslinierne findes i PDF-format her

 


I tilfælde af en banks konkurs har indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.