hannah

+45 3312 1812      hk@ng6.dk    

Hannah Krog

Advokat (H)

+45 3312 1812      hk@ng6.dk

Hannah Krog


Hannah Krog

 

Hovedarbejdsområder


 • Strafferet
 • Udlændingeret

 

Baggrund


 • Født 1964
 • Cand.jur. fra Århus Universitet 1989
 • Advokat 2001
 • Beneficeret 2014
 • Møderet for Højesteret 2021
 • Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling 1991-1998
 • Homann Advokater 1998-2010
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 2009
 • Underviser på Advokatuddannelsen
 • Medlem af specialudvalg inden for det udlændingeretlige område
 • Modtager af Advokatsamfundets Hæderspris 2017

 

Kontakt


 

Sekretær


 

 

Yderligere info


Advokatfirmaet Hannah Krog, cvr.nr. 32852629

Advokatfirmaet Hannah Krog har bankkonti i Jyske Bank:

Klientkonto: 5024 0001293732

Erhvervskonto: 5024 0001293724

Advokat Hannah Krog har udarbejdet retningslinier for håndteringen af persondata. Retningslinierne findes i PDF-format her

 


I tilfælde af en banks konkurs har indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.