Finn_Bachmann

+45 4015 4116      fb@ng6.dk    

Finn Bachmann

Advokat (H)

+45 4015 4116      fb@ng6.dk

Finn Bachmann


Finn Bachmann

 

Hovedarbejdsområder


  • Specialist i strafferet

 

Baggrund


  • Født 1955
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet 1982
  • Advokat 1985
  • Møderet for Landsret 1985
  • Møderet for Højesteret 1992
  • Beneficeret 1993

 

 

Kontakt


 

Sekretær


Jannie Bachmann

 

Yderligere info


Advokatfirmaet Finn Bachmann, cvr.nr. 30252071

Advokatfirmaet Finn Bachmann har bankkonti i Danske Bank:

Klientkonto: 3001 3001775901

Erhvervskonto: 3001 3001775898

Advokat Finn Bachmann har udarbejdet retningslinier for håndteringen af persondata. Retningslinierne findes i PDF-format her


I tilfælde af en banks konkurs har indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.