header_book

Links

 

Her nedenfor finder du nogle nyttige genveje:

Advokatsamfundet

 • Oplysninger om de regler, der gælder for alle advokater
 • Regler for salærberegning
 • Hvis du vil klage

Læs mere

 


Salærtakster i straffesager mv.

 • Redegørelse for de særlige takster for advokatsalærer, der gælder i alle straffesager, og i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær

Læs mere

 


Domstole

 • Adresser og kontaktoplysninger på alle domstole i Danmark
 • Retslister

Læs mere

 


Kriminalforsorgen

 • Adresser og kontaktoplysninger på alle fængsler og arresthuse i Danmark
 • Oplysninger om fodlænke, samfundstjeneste mv.

Læs mere

 


Pjece om varetægtsfængsling

 • Orientering om varetægtsfængsling udarbejdet i samarbejde mellem Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Læs mere

 


Familieretshuset

 • Adresser og kontaktoplysninger på alle familieretshuse i Danmark
 • Information om behandling af sager om separation og skilsmisse
 • Information om behandling af sager om forældremyndighed, børns bopæl, samvær, børnebidrag mv.
 • Ansøgningsskemaer

Læs mere

 


Udlændingestyrelsen

 • Oplysninger om behandling af alle slags ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark
 • Ansøgningsskemaer

Læs mere

 


Flygtningenævnet

 • Information om Flygtningenævnets adresse og telefonnummer
 • Oplysninger om nævnets behandling af asylsager

Læs mere

 


Civilstyrelsen

 • Oplysning om bla. reglerne om fri proces

Læs mere

 


Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

 


Erstatningsnævnet

 • Information om nævnets behandling af sager om erstatning til ofre for voldsforbrydelser.

Læs mere