+45 5192 8052      sgj@ng6.dk    

Stine Gry Johannessen

Advokat (H)

+45 5192 8052      sgj@ng6.dk

Stine Gry Johannessen

Slider

Stine Gry Johannessen

 

Main area of practice


 • Criminal law
 • Politiret
 • Tjenestemandsret
 • Ansættelsesret

 

Profile


 • Born 1968
 • Cand.jur. fra Københavns Universitet 1996
 • LL.M. European Legal Studies, University of Exeter 1996
 • Advokat 1999
 • Møderet for Landsret 2006
 • Mediator 2007
 • Beneficeret 2014
 • Møderet for Højesteret 2018

 

Contact


 

Secretary


Kristine Bjerregaard Lund

 

Info


Advokatfirmaet Stine Gry Johannessen cvr.nr. 38782134

Advokatfirmaet Stine Gry Johannessen bank accounts:

Sydbank:

Client account: 6737 0001202606

Business account: 6737 0001202150


I tilfælde af en banks konkurs har indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.