+45 3312 1812      jbp@ng6.dk    

Jens Bruhn-Petersen

Advokat (L)

+45 3312 1812      jbp@ng6.dk

Jens Bruhn-Petersen

Slider

Jens Bruhn-Petersen

 

Main areas of practice


  • Criminal law
  • Immigration law

 

Profile


  • Born 1958
  • MA (Law) University of Copenhagen 1985
  • Admitted to the Danish Bar 1988
  • Right of audience before the Danish High Court 1988
  • Court-appointed counsel for the defence 2001
  • UNHCR (The UN Refugee Agency), Bangkok, Thailand 1988-1990
  • Has since 1992 taught asylum law at among other places UNHCR, the Danish Refugee Appeals Board, the Danish Immigration Service, and the Danish Refugee Aid
  • Member of the criminal law committee of the General Council of the Danish Bar and Law Society

 

 

Contact


Secretary


 

Info


Jens Bruhn-Petersen Advokatfirma ApS, cvr.nr. 16973637

Jens Bruhn-Petersen Advokatfirma ApS bank accounts:

Danske Bank

Client account: 4180 4777576704

Business account: 4180 0010752515


I tilfælde af en banks konkurs har indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.