+45 4033 0639      jk@ng6.dk    

Jacob Kiil

Advokat (H)

+45 4033 0639      jk@ng6.dk

Jakob Kiil

Slider

Jacob Kiil

Main area of practice


 • Criminal law
 • Family law
 • Tort law

Profile


 • Born 1968
 • MA (Law) University of Copenhagen 1991
 • Admitted to the Danish Bar 1994
 • Right of audience before the Danish High Court 1994
 • Right of audience before the Danish Supreme Court 1999
 • Court-appointed counsel for the defence 2001
 • Member of the Patient Injury Appeal Board 2006-2014
 • Member of the board of Foreningen af Beneficerede Advokater i København (the association of court-appointed counsels for the defence) 2001-2012

Kontakt


 • E-mail:  jk@ng6.dk
 • Cellphone: +45 4033 0639

 

Secretary


 

 

Info


Advokatfirma Jacob Kiil, cvr.nr. 30252101

Advokatfirmaet Jacob Kiil bank accounts:

Danske Bank

Client account: 3001 3001775871

Business account: 3001 3001775863


I tilfælde af en banks konkurs har indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.