+45 3144 3101      hvp@ng6.dk    

Helle Vibeke Paulsen

Advokat (L)

+45 3144 3101      hvp@ng6.dk

Helle Vibeke Paulsen

Slider

Helle Vibeke Paulsen

 

Main area of practice


  • Strafferet
  • Familieret – Medlem af Danske FAMILIEadvokater
  • Lejeret

 

Profile


  • Født 1969
  • Cand.jur. fra København Universitet 1995
  • Advokat 2001
  • Møderet for Landsret
  • Beneficeret 2014
  • Medlem af Flygtningenævnet udpeget af Advokatrådet 2001-2017
  • Boligdommer ved Retten på Frederiksberg og Retten i Lyngby 2010-2017

 

Contact


 

Juridisk medarbejder


Tenna Engsig Højlund

 

Info


Advokatfirmaet Helle Vibeke Paulsen, cvr.nr. 34931682

Advokatfirmaet Helle Vibeke Paulsen bank accounts:

Skjern Bank

Client account: 7780 1983485

Business account: 7780 2095149


I tilfælde af en banks konkurs har indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.