+45 4015 4116      fb@ng6.dk    

Finn Bachmann

Advokat (H)

+45 4015 4116      fb@ng6.dk

Finn Bachmann

Slider

Finn Bachmann

 

Main area of practice


  • Specialized in criminal law

 

Profile


  • Born 1955
  • MA (Law) University of Copenhagen 1982
  • Admitted to the Danish Bar 1985
  • Right of audience before the Danish High Court 1985
  • Right of audience before the Danish Supreme Court 1992
  • Court-appointed counsel for the defence 1993

 

 

Contact


  • E-mail:  fb@ng6.dk
  • Cell phone +45 4015 4116

Secretary


Jannie Bachmann

 

Info


Advokatfirmaet Finn Bachmann, cvr.nr. 30252071

Advokatfirmaet Finn Bachmann bank accounts:

Danske Bank

Client account: 3001 3001775901

Business account: 3001 3001775898


I tilfælde af en banks konkurs har indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.